Advokato profesija

Advokato padėjėjo praktika

Advokato padėjėjo praktika yra vienas tiesiausių būdų pasirengti advokato karjerai. Advokato padėjėjas gali atlikti praktiką pas ne mažiau nei 5 metų stažą turintį advokatą, kuris skiriamas jo praktikos vadovu.

Advokato padėjėjas turi visas Advokatūros įstatyme numatytas advokato teises ir pareigas, išskyrus narystę Lietuvos advokatūroje bei proceso įstatymuose nustatytus apribojimus. Advokato padėjėjas turi teisę atstovauti kliento interesams teismuose tik tuo atveju, kai yra rašytinis advokato (praktikos vadovo) leidimas atstovauti konkrečioje byloje, o kitose institucijose - rašytiniu advokato (praktikos vadovo) sutikimu.

Advokato padėjėjo praktikos metu susipažįstama su visais advokatų kontoros darbo aspektais - dokumentų rengimu, teisinių problemų nagrinėjimu, etc. Advokato padėjėjas gali atstovauti tik pirmosios instancijos teismuose ir ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo advokato padėjėjo praktikos pradžios.

Daugiau informacijos

Advokatūros įstatymas

 

e-sprendimas: SwampyFoot
dizainas: D.Gvildys